chân ngắn nên mặc gì

Cách chọn đồ cho chân ngắn mét rưỡi một phát đẹp ngay!

1. Váy dài ngang bắp chân, ngang gối, ngay trên gối   Đối với chân váy thì độ dài là một yếu tố vô cùng quan trọng, ảnh hưởng rất lớn tới chiều cao của bạn. Nếu đã chọn chân váy ngắn...

Chi tiết


Thích và chia sẻ
Tham gia Page cộng đồng