giám đốc điều hành leicester supornthip choungrangsee