heavy metal

Debrecen - ‘Thủ đô dự phòng của’ Hungary

Dù hai lần từng trở thành thủ đô, Debrecen vẫn bị cái bóng quá lớn của Budapest che phủ trước bạn bè quốc tế.

Chi tiết Hữu ích: giay dép


Debrecen - ‘Thủ đô dự phòng của’ Hungary

Dù hai lần từng trở thành thủ đô, Debrecen vẫn bị cái bóng quá lớn của Budapest che phủ trước bạn bè quốc tế.

Chi tiết Hữu ích: cân ô tô


Thành phố Debrecen

Kiến trúc ở Debrecen được đánh giá là độc đáo. Lễ hội hoa ở Debrecen. Nhà thờ Great Church. Thư...

Chi tiết Hữu ích: du lịch


Thích và chia sẻ
Tham gia Page cộng đồng