đánh giá split

4 lý do khiến “Split” là phim kinh dị xuất sắc nhất đầu năm 2017

Từ số vốn đầu tư là 9 triệu USD, sau ba tuần, "Split" đã thu về hơn 120 triệu USD trên toàn thế giới.

Chi tiết


Thích và chia sẻ
Tham gia Page cộng đồng