sao mặc xấu tuần


Sao Việt tuần qua: Trương Thị May, Hoàng Yến bị chê mặc xấu

Hoàng Yến và Trương Thị May là 2 người đẹp thường xuyên mắc lỗi khi lựa chọn trang phục.

Chi tiết


Thích và chia sẻ
Tham gia Page cộng đồng