tùng sơn phẫu thuật thẩm mỹ

‘Đẹp nhân tạo’ hay ‘xấu tự nhiên’?

Thật ra, việc làm đẹp bằng cách nào đi chăng nữa cũng đáng được trân trọng, chỉ cần trong giới hạn cho phép và không ảnh hưởng đến tính mạng cũng như sức khỏe.

Chi tiết


Thích và chia sẻ
Tham gia Page cộng đồng