Internet

Hướng dẫn phục hồi tài khoản Facebook Ads bị khoá (Ad Manager Error)

  • 15/07/2015
  • 2.403

Mạng xã hội Facebook ngày càng phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam và đã đạt tới con số hơn 20 triệu người sử dụng (theo thống kê do Facebook cung cấp). Không bỏ qua kênh quảng cáo tiềm năng này, hiện nay nhiều nhãn hàng đã sử dụng Facebook Ads một cách có hiệu quả.

Chi tiết

Thích và chia sẻ
Tham gia Page cộng đồng