Làm thế nào để bỏ qua màn hình LockScreen của Windows 8 để vào trang đăng nhập?

Làm thế nào để bỏ qua màn hình LockScreen của Windows 8 để vào trang đăng nhập?
kien thuc online
  • Sưu tầm
  • 249

Tình hình là lên Windows 8.1 được vài ngày, thấy khá phiền phức với màn hình LockScreen. Sau khi ngồi tìm kiếm trên Internet thì cũng đã tìm được cách giải quyết. Bây giờ mình share lại cho những người...

Tình hình là lên Windows 8 . 1 được vài ngày, thấy khá phiền phức với màn hình LockScreen. Sau khi ngồi tìm kiếm trên Internet thì cũng đã tìm được cách giải quyết. Bây giờ mình share lại cho những người chưa biết Làm thế nào để bỏ qua màn hình lockscreen của windows 8 để vào trang đăng nhập - 1

Nếu bạn không quan tâm đến LockScreen của Windows, bạn có thể vô hiệu nó bằng cách chỉnh sửa trong Registry.

Làm thế nào để bỏ qua màn hình lockscreen của windows 8 để vào trang đăng nhập - 2

Bấm tổ hợp phím Windows + R và gõ regedit để mở Registry Editor. Tìm đến đường dẫn sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Click chuột phải vào folder, chọn New > DWORD (32-bit) Value. Đặt tên cho nó là NoScreenLock. Sau khi tạo xong, mở nó ra và chỉnh sữa giá trị từ 0 thành 1. Vậy là những lần khởi động Windows, nó sẽ vào thằng màn hình đăng nhậ cho bạn.
Thích và chia sẻ
Tham gia Page cộng đồng