aichi

Honen Matsuri, lễ hội diễu hành ‘của quý’ ở Nhật

15/3 hàng năm, thành phố Komaki, tỉnh Aichi lại sôi động với Honen Matsuri, lễ hội mà linh vật là biểu tượng của sự phồn thực được diễu hành qua các ngả đường.

Chi tiết Hữu ích: du lịch hạ long


Honen Matsuri, lễ hội diễu hành ‘của quý’ ở Nhật

15/3 hàng năm, thành phố Komaki, tỉnh Aichi lại sôi động với Honen Matsuri, lễ hội mà linh vật là biểu tượng của sự phồn thực được diễu hành qua các ngả đường.

Chi tiết Hữu ích: du lịch sapa


Thích và chia sẻ
Tham gia Page cộng đồng