asean blue core touring

Yamaha VN tổ chức hành trình ASEAN TOURING nhằm kỷ niệm 5 năm ra mắt động cơ Blue Core

Để đánh dấu thành tựu phát triển của thế hệ động cơ Blue Core với công nghệ hiện đại trên xe tay ga Yamaha, mới đây công ty Yamaha Motor Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 5 năm ra mắt động cơ Blue...

Chi tiết


Thích và chia sẻ
Tham gia Page cộng đồng