Thông tin doanh nhân

Năm 2015 nên làm ăn với tuổi nào?

  • 13/02/2015
  • 22

Bạn đang có kế hoạch kinh doanh trong năm tới nhưng lại không đủ vốn, thiếu kinh nghiệm hoặc đang vướng mắc ở một khâu nào đó và cần tìm kiếm người hợp tác. Tuy nhiên, để sự hợp tác trở nên...

Chi tiết

Thích và chia sẻ
Tham gia Page cộng đồng