Chính thức tải về IOS 8.0 Cho các thiết bị của Apple !

Chính thức tải về IOS 8.0 Cho các thiết bị của Apple !
kien thuc online
 • Sưu tầm
 • 48

​Vậy là Apple đã chính thức cập nhật IOS 8.0 cho các thiết bị của mình:
Danh sách các thiết bị được hỗ trợ nâng cấp lên IOS 8.0

iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus
iPad 2, iPad 3,...

Chính thức tải về ios 80 cho các thiết bị của apple - 1
Vậy là Apple đã chính thức cập nhật IOS 8.0 cho các thiết bị của mình:
Danh sách các thiết bị được hỗ trợ nâng cấp lên IOS 8.0
 • iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus
 • iPad 2, iPad 3, iPad with Retina Display, iPad mini, iPad Air, iPad mini with Retina Display
 • iPod touch thế hệ 5 trở lên
Chính thức tải về ios 80 cho các thiết bị của apple - 2
Link tải về iOS 8 cho bạn nào muốn up bằng iTunes:
 • iPad Air (5th generation WiFi + Cellular)
 • iPad Air (5th generation WiFi)
 • iPad (4th generation CDMA)
 • iPad (4th generation GSM)
 • iPad (4th generation WiFi)
 • iPad mini (CDMA)
 • iPad mini (GSM)
 • iPad mini (WiFi)
 • iPad mini 2 (WiFi + Cellular)
 • iPad mini 2 (WiFi)
 • iPad mini 2 (CDMA)
 • iPad 3 Wi-Fi (3rd generation)
 • iPad 3 Wi-Fi + Cellular (model for ATT)
 • iPad 3 Wi-Fi + Cellular (model for Verizon)
 • iPad 2 Wi-Fi (Rev A)
 • iPad 2 Wi-Fi
 • iPad 2 Wi-Fi + 3G (GSM)
 • iPad 2 Wi-Fi + 3G (CDMA)
 • iPhone 5 (CDMA)
 • iPhone 5 (GSM)
 • iPhone 5c (CDMA)
 • iPhone 5c (GSM)
 • iPhone 5s (CDMA)
 • iPhone 5s (GSM)
 • iPhone 6
 • iPhone 6 Plus
 • iPhone 4s
 • iPod touch (5th generation)
Thích và chia sẻ
Tham gia Page cộng đồng