Đây là con gì?

Đây là con gì?
kien thuc online
  • Sưu tầm
  • 36

Gần đây trong hệ thống nước sạch nhà tôi xuất hiện nhiều loại con dưới đây. Mấy hôm trời rét thì ít thấy hơn nhưng hôm nào nóng ẩm thì xả nước một lúc là có vài ba con. Nó giống như con vắt nhưng lại có lông. Nếu không có nước thì để một lúc là nó yếu dần, khi cho nước thì nó hồi lại. Xin hỏi đây là con gì? (Đỗ Hoàng Linh)

Thích và chia sẻ
Tham gia Page cộng đồng

Tìm kiếm

Danh mục

Mới nhất

Xem nhiều nhất